Craft Days 2024
Den 1–30 november kan du ansöka om att delta i nästa Craft Days! Biennalen går av stapeln 2-5 maj 2024 och samlar konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen till ett mäktigt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Craft Days arrangeras av Konsthantverkscentrum som är projektägare och koordinerar biennalen i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Kriterier för ansökan
Med aktör avses
• Konsthallar, gallerier, kooperativ, föreningar och enskilda utövare eller grupper som är professionellt verksamma.
• Högskolor, universitet, kulturinstitutioner och branschorganisationer.
Din programpunkt
• Ska relatera till samtida konsthantverk.
• Ska hålla hög innehållsmässig och konstnärlig kvalitet.
• Ska äga rum i Västra Götalandsregionen
Urval 
• Programpunkten bedöms av styrgruppen utifrån kriterierna ovan i föregående punkt.
• Innovativa och nyskapande projekt värdesätts.
• Publik tillgänglighet värdesätts.
• Antalet medverkande aktörer är begränsat och styrgruppen motiverar inte ett eventuellt avslag. 
Kostnader
• Det är avgiftsfritt att medverka som aktör i Craft Days. Din verksamhet står själv för alla omkostnader som de egna programpunkterna innefattar.
Vad erbjuder Craft Days?
• Din programpunkt blir en del av varumärket Craft Days.
• Pressbearbetning och marknadsföring genom anlitad PR-byrå och arrangörer.
• Ett marknadsförings-kit som du/ni sprider i de egna kanalerna.
• Nätverksmöjligheter och branschaktiviteter. 
Vad bidrar du/ni som aktör med?
• Att arrangera och producera dina programpunkter, stå för omkostnader och ombesörja lokal. 
• Att skicka in text- och bildmaterial till oss enligt deadline (meddelas vid bekräftelse).
• Att synliggöra Craft Days via dina och din verksamhets kommunikationskanaler.
Deadline
• Skicka in din intresseanmälan senast 30 november 2023.
Obs! ansökningsformuläret är öppet till och med 30 november.


Frågor/Questions
Varmt välkommen att höra av dig till Helena Pernow om du har frågor / For information in English please contact Helena Pernow: helena.pernow@konsthantverkscentrum.se

-------------------------------
Styrgruppen för Craft Days
Maj Sandell, vd Konsthantverkscentrum
Bibbi Forsman, Konstepidemin
Mie Felth, Not Quite
Nanette Espinasse, Form & Folk/Textilmuseet
Back to Top