Om Craft Days
Craft Days hade premiär 6-9 maj 2021 och fick den samtida konsthantverksscenen i Västra Götaland att spraka lite extra. Under fyra dagar bjöds publiken in till ett fullspäckat program med utställningar, digitala samtal, workshopar och öppna ateljéer samt ett fördjupat program med heldagswebbinarium och utställningar. Craft Days drivs av Konsthantverkscentrum och Konstepidemin och är tänkt att bli ett återkommande evenemang. 
Craft Days 2021 genomfördes med stöd från
 Kulturrådet
Region Västra Götaland
Göteborgs stad
Iaspis 
Wilhelm & Martina Lundgrens fond       
Estrid Ericsons Stiftelse
ABF
      

© Fotogram sidhuvud • Hendrik Zeitler
Back to Top